Diller

Sınav Takvimi

FÜYÖS 2016 Akademik Takvimi

(FUYOS 2016 Academic Calendar)

 

Tarih

Date

Açıklama

Description

27 Kasım 2015

27th November 2015

Kontenjanların ilgili birimlerden (Fakülte/YO/MYO) istenmesi

Demand for quotas from the relevant units (Faculties/Schools/Voc.Schools)

05 Aralık 2015

05th December 2015

Kontenjanların Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi

Notification of quotas to the Department of Students Affairs

15 Aralık 2015

15th December 2015

Kontenjanların ÖSYM’ye bildirilmesi

Notification of quotas to the OSYM

28 Mart-20 Mayıs 2016

28th March- 20th May 2016

FÜYÖS Başvurularının yapılması ve sınav ücretlerinin yatırılması

Applications for FUYOS and payment of examination fee

16-24 Mayıs 2016

16th - 24th May 2016

Adayların, “FÜYÖS Sınav Giriş Belgesi”ni web sayfasından çıktı olarak alması

Getting a print out of FUYOS examination entrance document from the website

24 Mayıs 2016

24th May 2016

FÜYÖS sınavıın, Fırat Üniversitesinde ve yurt dışı sınav merkezlerinde yapılması

Administration of the FUYOS examination at Firat University and exam centers abroad

30 Mayıs 2016

30th May 2016

FÜYÖS sınav sonuçlarının duyurulması

Release of the FUYOS examination results

02-10 Haziran 2016

02nd - 10th June 2016

Tercih Formlarının doldurulması

Filling the Preference Form

15 Haziran 2016

15th June 2016

Yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesi

Release of the placement results

11-18 Temmuz 2016

 

11st - 18th July 2016

Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca kayıtlarının yapılması

Registration of the students by the Department of Students Affairs

25-29 Temmuz 2016

25th - 29th July 2016

Boş kontenjanlar için müracaatların yapılması

Submission of applications for vacant quotas

08 Ağustos 2016

08th August 2016

Boş kontenjanlar için ek yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesi

Release of additional  placements for vacant quotas

22-26 Ağustos 2016

22nd - 26th August 2016

Ek Yerleştirmeler için kesin kayıtların yapılması

Registration for additional  placements

19 Eylül 2016

19th September 2016

Eğitim-Öğretimin (Derslerin) başlaması

Start of Courses

21 Eylül 2016

21st September 2016

Uluslararası öğrenciler için Türkçe Seviye Belirleme sınavı

Administration of the Turkish Language Level test for international students

26 -30 Eylül 2016

 

26th - 30th September 2016

Türkçe yeterlilik belgesi olanlar ile Türkçe seviye sınavında başarılı olanların ders kayıtlarının, bölümdeki danışmanları ile birlikte yapılması

Course registrations of those who already have Turkish language proficiency certificate and those who have been successful at the Turkish Language Level test under the supervision of their mentors

 

Türkçe