Diller

ÜNİVERSİTEMİZİ TANIYALIM

TEMSİLCİLERİMİZ

BİLGİ, KAYIT VE YARDIM İÇİN AŞAĞIDAKİ TEMSİLCİLERİMİZ İLE İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ
YOU CAN CONTACT THE FOLLOWING AGENCIES FOR INFORMATION, REGISTRATION AND ASSISTANT

    

ADA EDUCATION ADVISING
“CONSULTING SERVICES”
+994 555676867
+994 508571907

     

IYI GMBH
+49 176 62236414
+49 176 97684607

CORDOBA EDUCATION
+212 615186964

 

FÜYÖS-2017 SINAVI İÇİN AÇIKLAMALAR-EXPLANATIONS FOR FÜYÖS-2017 EXAM

FÜYÖS-2017 SINAVI İÇİN AÇIKLAMALAR

1. FÜYÖS, 14 Mayıs 2017 Pazar günü yerel saat ile 11.00’de Acra, Almatı, Bakü, Duisburg, Kabil, Kano, Lahor, Rabat, Saraybosna, Üsküp, Elazığ, İstanbul, İzmir, Gaziantep Mersin ve Ankara’daki sınav merkezlerinde yapılacaktır.

2. Aday, FÜYÖS Sınava Giriş Belgesi’ni, e-posta adresini kullanarak http://yos.firat.edu.tr adresinden almalıdır.

3. Sınava girerken adayların, FÜYÖS Sınava Giriş Belgesi ile pasaportlarını yanlarında bulundurmaları zorunludur.

4. Sınava Giriş Belgesini kaybedenler, e-posta adresiyle sisteme tekrar giriş yaparak, bu belgelerini yeniden çıkarabilirler.

5. Online sınava başlamak için, başvuru esnasında kullanılan e-mail ile sisteme giriş yapılmalıdır.

6. Adaylar, sınava gelirken yanlarında, yumuşak uçlu kurşun kalem(ler), silgi, kalem açacağı bulundurmalıdırlar (müsvedde hesaplamaları için). Adayların cep telefonu ve hesap makinası ile sınava girmeleri yasaktır.

7. Adaylar, sınav günü, saat 10.00’de kimlik kontrolleri yapılarak sınav salonuna alınacaklardır. Sınav, saat 11.00’de başlayacak ve tek oturum şeklinde yapılacaktır. Adayların en az bir saat önce sınavın yapılacağı bina önünde bulunmaları, sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.

8. FÜYÖS’te Temel Öğrenme Becerileri Testi uygulanacaktır. Temel Öğrenme Becerileri Testi 80 sorudan oluşmakta olup, adayların soyut düşünme güçlerini ölçmeyi amaçlayan sorular ile matematik sorularından oluşmaktadır. Sorular Türkçe ve İngilizce yer almaktadır. Sınav süresi 110 dakikadır.

9. Cevaplar, bilgisayar üzerinde işaretlenecektir.

10.Sınav süresince adayların birbiriyle konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri sınav kurallarına aykırıdır. Böyle davrandığı belirlenen adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

11.Sınav kurallarına uymadıkları için sınavları geçersiz sayılan adaylara Sınav Sonuç Belgesi düzenlenmeyecektir.

EXPLANATIONS FOR FÜYÖS-2017 EXAM

1. The FÜYÖS exam will be held at the exam centers in Acra, Almatı, Bakü, Duisburg, Kabil, Kano, Lahor, Rabat, Saraybosna, Üsküp, Elazığ, İstanbul, İzmir, Gaziantep Mersin ve Ankara’da on Sunday, 14 May, 2017 at 11.00 according to the local time.

2. The applicants must print their FÜYÖS Examination Admission Document from http://yos.firat.edu.tr

3. The applicants must have their FÜYÖS Examination Entrance Document and their valid passports with them to take the exam.

4. The applicants who have lost their Examination Entrance Document can reprint their documents by logging in the system again with their Application Numbers.

5. To begin online examination, it sould be used the e-mail account during application.

6. It is obligatory for the applicants to bring pencil(s), eraser and pencil sharpener (for notetaking). It is forbidden for the applicants to bring mobile phones and calculator to the exam.

7. The applicants will be taken to the exam halls after their identification is checked at 10.00. The examination will start at 11.00 and be held in single session. It is highly important for the applicants to be ready in front of the exam building one hour before the exam so that they can be settled for the exam on time.

8. In FÜYÖS, Test of Basic Learning Skills will be applied. The test of basic learning skills includes 80 questions. The questions consist of mathematics and the questions which aim to test the applicants’ abstract thinking abilities. The questions are both in English and Turkish. The duration of the exam is 110 minutes.

9. The answers will be coded on computers.

10.During the exam it is against the examination rules for applicants to talk to each other and/or to cheat in any way. For those who have been detected to behave unaccordingly their examinations will be declared invalid.

11.The exam result document will not be issued for the applicants whose exams are declared to be invalid due to disobeying to the exam rules.

Türkçe