Diller

ÜNİVERSİTEMİZİ TANIYALIM

TEMSİLCİLERİMİZ

BİLGİ, KAYIT VE YARDIM İÇİN AŞAĞIDAKİ TEMSİLCİLERİMİZ İLE İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ
YOU CAN CONTACT THE FOLLOWING AGENCIES FOR INFORMATION, REGISTRATION AND ASSISTANT

    

ADA EDUCATION ADVISING
“CONSULTING SERVICES”
+994 555676867
+994 508571907

     

IYI GMBH
+49 176 62236414
+49 176 97684607

CORDOBA EDUCATION
+212 615186964

 

KAYIT HAKKI KAZANAN ADAYLARIN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER PROCEDURES FOR CANDIDATES WHO ARE ENTITLED TO REGISTER

KAYIT HAKKI KAZANAN ADAYLARIN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER

Procedures for candidates who are entitled to register

 

1-          Yerleştirme sonuç belgesine göre, yerleştirildiği bölüme kayıt yaptıracak olan öğrenciler harç ücretlerini listede dolar olarak belirtilmiş bulunan 1 $= 3,50 TL sabit kur üzerinden Türk Lirası olarak aşağıdaki Fırat Üniversitesi Öğrenci Harçları hesabına yatıracaklardır.

Those who are going to enrol in their departments in accordance with their placement result documents are supposed to deposit the tuition fees as mentioned in tuition fees list with a fixed exchange rate as 1$=3,50 TL  into Fırat University students’ tuition account below;

 

IBAN NO : TR940001001586347427365045

Swift TCZBTR2A

 

 

2-          Harç ücretini yatırmış olan adaylar, ön kayıt işlemini tamamlamış demektir. Adaylar, kesin kayıt için aşağıda yazılı belgeleri, en geç  15 EYLÜL 2017 tarihine kadar Fırat Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmelidir:

            Those who have deposited their tuition fees will have completed their pre-registration procedure. For final registration, candidates must hand in the documents which are listed below, to Fırat University,  Department of Student Affairs at the latest  15th Septenber 2017;

          

a-Lise diplomasının aslı ile noterden onaylı Türkçe tercümesi ile lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ya da ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği/Konsolosluğundan alınacak “Denklik Belgesi”,

Original high school diploma with notarized Turkish translation, and certificate of equivalence which can be taken from Turkish Ministry of Education or Turkish Consulate/Embassy in other countries and which shows the students’ diplomas are equal to the diplomas that are taken from Turkish high schools,

 

b-Lise öğreniminde alınan dersler ile bunların notlarını gösteren transkriptin (Not durum belgesinin) aslı ve noter onaylı Türkçe tercümesi,

Original high school transcript which shows the subjects taken in high school and their scores, and its notarized Turkish translation,

 

c-Resmi kimlik ya da pasaportun aslı ve kimlik bilgilerinin noter ya da ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden/Konsolosluğundan onaylı Türkçe tercümesi,

Original Identity card or passport and notarized translation of ID info. certified either by notary or Turkish Consulate/Embassy in candidates’ countries,

 

d-Ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden alınacak “Öğrenim Vizesi”,

“Student visa” that can be taken from Turkish Embassy in candidates’ own countries,

 

e-Son altı ay içerisinde çekilmiş, 2 adet vesikalık fotoğraf (koyu renkli gözlükle çekilmiş olan fotoğraflar ile fotokopi ve taranmış fotoğraflar kabul edilmez),

2 passport photos taken in the last 6 months, (Photos that are taken with glasses in dark colour and scanned or copied photos are not accepted)

 

f-FÜYÖS-2017 sınav sonuç belgesi

FUYOS-2017 exam result document,

 

g-Fırat Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Kayıt ve Bilgi Formunu (EK-1 formu için tıklayınız...) üç adet doldurup kayıt esnasında onaylatarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.

Candidates are supposed to fill in three Fırat University International Student Registration and Information Document (Click for Attachment-1...) and to get them certified and hand in them in the course of enrolment.

 

h-Kesin kayıt yapan öğrencilerin, Elazığ Valiliği Göç İdaresi Birimine (Valilik Ek Bina Eski İller Bankası Yanı) başvurarak İkamet Tezkeresi ve geçici Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlık Numarası almaları ve daha sonra da Genel Sağlık Sigortası yaptırmaları gereklidir.

                Those who have registered at Firat University are required to apply to Elazig Governorship, Migration Office for permit of residence and temporary Turkish Republic citizenship number and then they are supposed to get a general health insurance.

 

i-     Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Spor Bilimleri Fakültesi bölümlerine kayıt yaptıracak öğrencilerin; Fırat Üniversitesi Hastanesinden, eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki, ruhsal ve bedensel engeli olmadığına dair heyet raporu getirmeleri gerekmektedir.

               Those who are going to enrol in Faculty of Health Sciences and Faculty of Sport Sciences are required to hand in a health report taken from Firat University Hospital, which shows that they have no physical, mental and psychological disabilities that can block both their education  and carrying out their profession after graduation,

 

j-     Kayıtlar “5.09.2017/15.09.2017 tarihleri arsında Fırat Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında yapılacaktır.

               Registrations will be carried out by Firat University, Department of Student Affairs between 5.09.2017 and 15.09.2017.

 

k-    Kesin kayıt için adayın şahsen başvurması gerekmektedir. 

For final registration, candidates are supposed to apply personally,

 

l-     Türkçe Yeterlilik Belgesi olanlar ders kayıtlarını 05-11 Eylül 2017 tarihleri arasında Fırat Üniversitesi Öğrenci İşleri Otomasyonundan yapacaklardır. 8 Eylül 2017 tarihinde yapılacak olan Türkçe Yeterlik Sınavında başarılı olanlar ise ders kayıtlarını 11-15 Eylül 2017 tarihlerinde danışmanlarıyla birlikte yapacaklardır. 

                Those who have Turkish Proficiency Document will do their course enrolment in Fırat University Student automation system between 05 Sept. and 11 Sept. 2017. Those who will be successful in Turkish proficiency exam which will be done on 08th Sept. 2017 will do their course enrolment with their supervisors between 11th and 15th Sept. 2017. 

 

5-15 Eylül 2017 tarihinde harç ücretini yatırmadığı tespit edilen adaylar, kayıt yapmamış sayılacak ve adayın yerleştirildiği bölüm, boş kontenjan olarak ek yerleştirme döneminde yeniden ilan edilecektir.

The candidates who have not deposited their tuition fees until 5th-15th Septnber 2017 will be accepted not to have registered and the department that he has entitled will be re-announced as empty quota in the period of additional placement.

 

 

Türkçe