Diller

Sınav ücreti / Exam fee

 FÜYÖS’e başvuracak adaylar, banka dekontunun açıklama bölümüne e-posta adresini yazarak, sınav ücretini aşağıda verilen banka hesabına başvuru süresi içinde yatırmalıdır.

a) Sınav ücreti:     150 TL   veya     40 USD

b) Banka Adı: Ziraat Bankası Fırat Şubesi

c) IBAN No: TR07 0001 0015 8613 5354 6750 35

d) SWIFT Kodu: TCZBTR2A

e) Açıklama: “FÜZEM-25” ve “e-posta adresiniz” (Ödeme sırasında, bu açıklama bilgisini banka dekontuna yazdırmayı lütfen unutmayınız!)

                                  SINAV KILAVUZU / EXAMINATION GUIDE     Tıklayınız.../Click here...

The applicants who would like to apply for FÜYÖS must pay the examination fee into the given bank account below within the application period and make sure that they have written their e-mail address on the description part of the bank receipt:

a) Exam fee:  150 TL     or     40 USD

b) Bank name: Ziraat Bank Firat Branch

c) IBAN: TR07 0001 0015 8613 5354 6750 35

d) SWIFT Code: TCZBTR2A

e)Description: “FUZEM-25” and “your e-mail address” (During payment, please remember to give this information on the description part of the bank receipt!)

Online Başvuru / Online application

Türkçe