Diller

3.Yerleştirme Sonuçlarına göre KAYIT HAKKI KAZANAN ADAYLARIN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER--REGISTRATION PROCEDURES TO BE TAKEN FOR WINNERS

KAYIT HAKKI KAZANAN ADAYLARIN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER

 

1-       FUYOS-2018 3.Yerleştirme Sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanana adaylar 29 Ağustos 14 Eylül 2018 tarihleri arasında Fırat Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen veya vekâlet yolu ile kayıt yapmaları gerekmektedir.  

2-     Yerleştirme sonuç belgesine göre, yerleştirildiği bölüme/Programa kayıt yaptıracak öğrenciler  aşağıdaki Fırat Üniversitesi Öğrenci Harçları hesabına yatıracaklardır. (Ziraat Bankası)

IBAN NO : TR940001001586347427365045

3-      Harç ücretini yatırmış olan adaylar kayıt için aşağıda yazılı belgeleri, en geç 14 Eylül.2018 tarihine kadar Fırat Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmelidir:

a-  Lise diplomasının aslı ile noter onaylı Türkçe tercümesi ve Lise diplomasının Türk Liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ya da ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği Konsolosluğundan alınacak “Denklik Belgesi”,

b-  Lise öğreniminde alınan dersler ile bunların notlarını gösteren Transkriptin (Not Durum Belgesinin) aslı ve noter onaylı Türkçe tercümesi,

c-  Resmi kimlik ya da pasaportun aslı ve kimlik bilgilerinin noter ya da ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden/Konsolosluğundan onaylı Türkçe tercümesi,

d-  Ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden alınacak “Öğrenim Vizesi”,

e-  Son altı ay içerisinde çekilmiş, 2 adet vesikalık fotoğraf (koyu renkli gözlükle çekilmiş olan fotoğraflar ile fotokopi ve taranmış fotoğraflar kabul edilmez),

f-   FÜYÖS-2018 Sınav Sonuç Belgesi

h-  Fırat Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Kayıt ve Bilgi Formunu (EK-1 formu) üç adet doldurup kayıt esnasında onaylatıp teslim edeceklerdir.

ı-  Kesin kayıt yapan öğrencilerin, Elazığ Valiliği Göç İdaresi Birimine (Valilik Ek Bina Eski İller Bankası Yanı) başvurarak İkamet Tezkeresi ve geçici Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlık Numarası almaları ve daha sonra da Genel Sağlık Sigortası yaptırmaları gereklidir.

j-  Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Spor Bilimleri Fakültesi bölümlerine kayıt yaptıracak öğrencilerin; Fırat Üniversitesi Hastanesinden, eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki, ruhsal ve bedensel engeli olmadığına dair heyet raporu getirmeleri gerekmektedir.

k-  Kayıtlar  29 Ağustos 14 Eylül 2018 tarihleri arasında Fırat Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında yapılacaktır.

l-   Kayıt için adayın şahsen veya noterden alınmış vekalet yolu ile başvurması gerekmektedir. 

m- Üniversitemize yabancı uyruklu öğrenci kontenjanı ile kayıt yapan tüm öğrencilerin 21/Eylül/2018 tarihinde Fırat Üniversitesi TÖMER Merkezi tarafından yapılacak olan Türkçe Seviye Belirleme sınavına katılmaları zorunludur. Türkçe Seviye Belirleme sınavında başarılı olan öğrenciler ders kayıtlarını 24- Eylül 2018 tarihlerinden sonra yapacaklardır. Türkçe Seviye Belirleme sınavında başarılı olmayan öğrenciler ise sadece Fırat Üniversitesi TÖMER Merkezinde Türkçe Hazırlık Eğitimi alacaklardır. 

Türkçe