Diller

KURS VE KURS SONU SINAV / COURSE AND EXAMINATION

KURS VE KURS SONU SINAV

 

 1. FÜYÖS kurs başvuruları 15 Mart - 30 Nisan 2019 tarihleri arasında yapıldıktan sonra adayın e-mailine online kursun yapılacağı link, kullanıcı adı ve şifre gönderilir.

 

 1. Aday FÜYÖS kursunu 15 Mart - 30 Nisan 2019 tarihleri arasında canlı veya kayıtlı videolar ile eğitimini alır.

 

 

 1. Online kurs bitiminde yapılacak olan sınava sadece kursa katılan adaylar girebilir. Adaylardan sınav için ayrıca ücret talep edilmeyecektir.

 

 1. FÜYÖS, 5 Mayıs 2019 Pazar günü saat:14.00’de yurtiçi ve yurtdışı sınav merkezlerinde yapılacaktır.

 

 1. Aday, FÜYÖS 2019 Sınav Giriş Belgesi’ni 01-05 Mayıs 2019 tarihleri arasında, e-posta adresini kullanarak http://yos.firat.edu.tr adresinden almalıdır.

 

 1.  Sınava girerken adayların, FÜYÖS 2019 Sınav Giriş Belgesi ile pasaportlarını yanlarında bulundurmaları zorunludur.

 

 1.  Sınav Giriş Belgesini kaybedenler, e-posta adresiyle sisteme tekrar giriş yaparak, bu belgelerini yeniden çıkarabilirler.

 

 1.  Adaylar, sınav günü saat 13.00’de kimlik kontrolleri yapılarak sınav salonuna alınacaklardır. Sınav, saat 14.00’de başlayacak ve tek oturum şeklinde yapılacaktır. Adayların en az bir saat önce sınavın yapılacağı bina önünde bulunmaları, sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.

 

 1.  Adayların sınav süresince cep telefonu, hesap makinası vb. elektronik cihazları kullanması yasaktır.

 

 1.  FÜYÖS’te Temel Öğrenme Becerileri Testi uygulanacaktır. Temel Öğrenme Becerileri Testi 80 sorudan oluşmakta olup, adayların soyut düşünme güçlerini ölçmeyi amaçlayan sorular ile matematik sorularından oluşmaktadır.

 

 1.  Sınav süresi 110 dakikadır.

 

 1.  FÜYÖS Türkçe, İngilizce, Arapça ve Rusça dillerinde yapılacaktır.

 

 1.  Sınav kurallarına uymadıkları için sınavları geçersiz sayılan adaylara Sınav Sonuç Belgesi düzenlenmeyecektir.

 

 

COURSE AND EXAMINATION

 

 1. As soon as candidates complete their online applications between 15 March - 30 April 2019, an e-mail including the course link, uses name and password will be sent to applicants.

 

 1. The applicants can watch the FÜYÖS course videos between 15 March – 30 April 2019 by using the link that will be sent after completing their application period.

 

 1. The applicants who only receive the course can enter to the FÜYÖS Examination. Besides, it will not be charged for examination, in addition to Course Fee.

 

 1. The FÜYÖS exam will be held at exam centers domestic and abroad on Sunday, 5 May, 2019 at 14.00.

 

 1. The applicants must print their FÜYÖS 2019 Examination Entrance Document from http://yos.firat.edu.tr between 01-05 May 2019 by using e-mail address.

 

 1. On the exam day, the applicants must have their FÜYÖS 2019 Examination Entrance Document and their valid passports with them to take the exam.

 

 1. The applicants who have lost their Examination Entrance Document can reprint their documents by logging in the system with their e-mail addresses.

 

 1. The applicants will be taken to the exam halls after their identification be checked at 13.00. The examination will start at 14.00 and be held in single session. It is highly important for the applicants to be ready in front of the exam building one hour before the exam so that they can be settled for the exam on time.

 

1.9. It is forbidden for the applicants to use electronic devices such as mobile phones, calculator etc. during the exam.

 

1.10. In FÜYÖS, Test of Basic Learning Skills will be applied. The test of basic learning skills includes 80 questions. The questions consist of mathematics and the questions which aim to test the applicants’ abstract thinking abilities.

 

1.11. The duration of the exam is 110 minutes.

 

1.12. FÜYÖS will be conducted in Turkish, English, Arabic and Russian languages.

 

1.13. The exam result document will not be issued for the applicants whose exams are declared to be invalid due to disobeying to the exam rules.

 

Türkçe