Diller

FÜYÖS-2019 Tercih dönemi başlamıştır./ The preferences period started.

FÜYÖS-2019 Tercih dönemi başlamıştır.   /   The preferences period started.

Tercih için tıklayınız...

 For preference click here...

1-  FÜYOS-2019 sınavı sonuç belgesine sahip olan adaylar, Fırat Üniversitesi'nin yabancı öğrencileri için açılan ilk tercih dönemi için geçerli olacaktır.

1-  the candidates who have FÜYOS-2019 exam result certificate will apply to the first choice period opened for foreign students of Firat University.

2- Uluslar arası geçerlilige sahip belgeler (SAT, GCA, Kankor,,...) ve diğer yösler ile ilgili tercih zamanı web sayfamızdan duyrulacaktır. (http://yos.firat.edu.tr/tr)

2- Internationally valid documents (SAT, GCA, Kankor, ...) and other sites will be announced on http://yos.firat.edu.tr/tr web site.

3- Birinci tercihler 08-17 Temmuz 2019 tarihleri arasında mesai bitimine kadar başvuru yapılabilir. 

3- First preferences Applications can be made until the end of working hours between 08-17 July 2019.

4- Tıp fakültesine öğrenci yerleştirmeler ülke kontenjanına göre yapılacaktır.

4- Student placement to the medical faculty will be made according to the country quota.

 
 
 
 
Türkçe