Diller

KAYIT KOŞULLARI VE TAKVİMİ REGISTRATION CONDITIONS AND SCHEDULE

KAYIT KOŞULLARI VE TAKVİMİ

REGISTRATION CONDITIONS AND SCHEDULE

KAYIT KOŞULLARI VE TAKVİMİ

 

KAYIT KOŞULLARI VE TAKVİMİ

 Kesin kayıt hakkı kazanan adayların başvuru esnasında vermiş oldukları   e mail adreslerine davet mektubu gönderilecektir.

 1. Ülkeye giriş için öğrenci vizesi alma zorunluluğu vardır. Öğrenci vizesi için en yakın Türkiye Büyükelçiliğine/ Konsolosluğuna gidilerek Fırat Üniversitesinin düzenlemiş olduğu kabul mektubu ile başvuru yapılacaktır. (Oturma izinleri olmayan öğrenciler için geçerlidir.)

   Kayıt için gereken belgeler;

Yabancı Uyruklu Öğrenci Kayıt ve Bilgi Formu  eksiksiz bir şekilde bilgisayar ortamında doldurulacaktır.

 1. Adayın başvuru yaptığı Sınav Sonuç Belgesi (FÜYOS Sonuç Belgesi)
 2. Tercih sonuç belgesi (Yerleştiğiniz programı gösteren belge)
 3. Lise diplomasının aslı ile Türkçe Tercümesinin noter ya da Türkiye Büyükelçiliğinden/ Konsolosluğundan onaylı örneği.
 4. Not belgesinin aslı ve Türkçe Tercümesinin noter ya da Türkiye Büyükelçiliğinden/ Konsolosluğundan onaylı örneği.
 5. Diploma denklik belgesi (İl Milli Eğitim Müdürlükleri veya Türkiye Büyükelçiliğinden/ Konsolosluğundan alınır)
 6. Pasaport
 7. T.C. uyruklu olanlar için Nüfus Cüzdan Fotokopisi-Mavi Kartlılar için Mavi Kart Belgesinin fotokopisi.
 8. Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift uyruklular için Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.
 9. Fotoğraf (1 adet)
 10. Türkçe Yeterlik Belgesi*

*Olmayanlar için Üniversitemizde sınav yapılacaktır. (Türkçe Yeterlik ve Seviye Belirleme Sınavı) Türkçe yeterliliğini sağlamayan öğrenciler TÖMER’e kayıt yapacaklardır.

 

 1. Banka Dekontu (Ödeme yaptığına dair dekont/ Dekontta Davet mektubundaki isim olacaktır.)

ÖRGÜN ÖĞRETİM  TR40 0001 0015 8634 7427 3650 47

İKİNCİ ÖĞRETİM      TR13 0001 0015 8634 7427 3650 48

(Online kayıt yapanlardan dekontlarını sisteme yükleyemeyenler  dekontlarını oidb@firat.edu.tr adresine mail attıklarında kayıtları yapılacaktır  veya öğrencilerimiz  https://obs.firat.edu.tr/oibs/ogrsis/no_query.aspx  adresinden öğrenci numaralarını alarak Ziraat Bankasının yurtiçindeki bankamatik şubelerinden yatırabilirler.)  

 

Online kayıt yapacak öğrenciler yukarıdaki belgeleri eksiksiz  olarak yüklemeleri gerekmektedir.

Kayıt Yaptıktan sonra;

Diğer Hususlar;

 1. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümüne kayıt yaptıracak öğrencilerin tam teşekküllü bir hastaneden eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu alınması gerekir.
 2. Adayın Başvuru ve/veya kayıt esnasında başvuru şartlarını taşımadığının, teslim etmiş olduğu belgelerin sahte olduğunun tespit edilmesi halinde kaydı yapılmayacak/silinecek ve tüm öğrencilik hakları iptal edilecektir.
 3. 6486 sayılı kanun uyarınca, Türkiye’de geçerli bir sosyal güvencesi bulunmayan Yurtdışından öğrenciler, “Genel Sağlık Sigortası” talep etmeleri hâlinde Üniversitemize ilk kayıt tarihinden itibaren 3 ay içinde tescil işlemleri için Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Merkezlerine başvurmak durumundadırlar. Aksi hâlde bu kapsamdaki uluslararası öğrencilerinin öğrenimleri boyunca bir daha genel sağlık sigortalısı olmaları mümkün değildir.
 4. Kayıt işlemleri adayın kendisi veya noterden vekalet verdiği vekil tarafından yapılacaktır.
 5. Belirtilen tarihlerde kayıt yapmayan adaylar kayıt haklarından feragat etmiş sayılacaklardır.

 

Türkçe