Diller

Sınav giriş belgesi / Exam entry document

Sınav merkezlerinde sınava girecek adayların listeleri oluşturulmuştur. Adaylar Sınav giriş belgesini https://fuyos.firat.edu.tr  adresinde ulaşabilir. Ayrıca Sınav giriş belgelerinin oluşturulması nedeni ile sınav merkezi değişikliği yapılmayacaktır.

 

Lists of candidates who will take the exam at the exam centers have been created. Candidates can access the exam entry document at https://fuyos.firat.edu.tr. In addition, exam center changes will not be made due to the creation of exam entrance documents.

Türkçe