Diller

Kayıt esnasında adayın yanında bulunması gereken belgeler / Documents required to be with the candidate during registration

Kayıt esnasında adayın yanında bulunması gereken belgeler;

  1. Adayın başvuru yaptığı Sınav Sonuç Belgesi (FÜYOS Sonuç Belgesi)
  2. Tercih sonuç belgesi (Yerleştiğiniz programı gösteren belge)
  3. Lise diplomasının aslı ile Türkçe Tercümesinin noter ya da Türkiye Büyükelçiliğinden/ Konsolosluğundan onaylı örneği.
  4. Not belgesinin aslı ve Türkçe Tercümesinin noter ya da Türkiye Büyükelçiliğinden/ Konsolosluğundan onaylı örneği.
  5. Diploma denklik belgesi (İl Milli Eğitim Müdürlükleri veya Türkiye Büyükelçiliğinden/ Konsolosluğundan alınır)
  6. Pasaport
  7. T.C. uyruklu olanlar için Nüfus Cüzdan Fotokopisi-Mavi Kartlılar için Mavi Kart Belgesinin aslı ve fotokopisi.
  8. Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift uyruklular için Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.
  9. Fotoğraf (1 adet)
  10. Türkçe Yeterlik Belgesi ( Türkçe Yeterlik Belgesi olmayanlar için Üniversitemizde sınav yapılacaktır. (Türkçe Yeterlik ve Seviye Belirleme Sınavı) Türkçe yeterliliğini sağlayamayan öğrenciler TÖMER’e kayıt yapacaklardır.)
Türkçe